Homepage > שיקום מנורות

 

רפאות (רסטורציה) של מנורות ונברשות  עתיקות וישנות

 
התמונות במדור זה הן דוגמאות עבודות רפאות של מנורות ונברשות עתיקות וישנות שניזוקו, או התבלו במהלך הזמן ואיבדו מיופיין המקורי. פירוט נוסף בנושא רפאות מופיע ב"דף הבית" באתר.

התמונות מוצגות בדרך כלל במתכונת "לפני" (שיקום) ו"אחרי" (שיקום).

 

הערכת מחיר וזמן עבודה
סמוך לאחר מסירת הפריט לסטודיו תימסר ללקוח הערכה ראשונית לגבי מחיר השיקום ומשך הזמן הדרוש לביצועו. העבודה תחל לאחר קבלת אישור הלקוח/ה. המחיר הסופי ייקבע לפי היקף העבודה ומורכבותה בפועל, בתוספת עלות החומרים שיידרשו לביצועה.  


לפריט שבור אין - ככלל - ערך כספי כל עוד לא תוקן.


 הקש  על התמונות להגדלה / הקש שנית להקטנה

נברשת כבת 65 שנים - לפני
נברשת כבת 65 שנים - לפני
נברשת כבת 65 שנים - אחרי
נברשת כבת 65 שנים - אחרי
לפני
לפני
אחרי
אחרי
מנורת קוורץ רפואית עתיקה (1920) - לפני
מנורת קוורץ רפואית עתיקה (1920) - לפני
מנורת קוורץ רפואית עתיקה - אחרי (+הסבה למנורת שולחן ייחודית)
מנורת קוורץ רפואית עתיקה - אחרי (+הסבה למנורת שולחן ייחודית)
מנורת "אמרלייט" ישנה - לפני
מנורת "אמרלייט" ישנה - לפני
מנורת "אמרלייט" ישנה - אחרי
מנורת "אמרלייט" ישנה - אחרי
מנורת "אמרלייט" עתיקה (1916) - לפני
מנורת "אמרלייט" עתיקה (1916) - לפני
מנורת "אמרלייט" עתיקה (1916) - אחרי
מנורת "אמרלייט" עתיקה (1916) - אחרי
מנורת פליז שנות ה 50 (ישראליאנה)- לפני
מנורת פליז שנות ה 50 (ישראליאנה)- לפני
מנורת פליז שנות ה 50 (ישראליאנה) - אחרי
מנורת פליז שנות ה 50 (ישראליאנה) - אחרי
נברשת קריסטל ישנה - לפני
נברשת קריסטל ישנה - לפני
נברשת קריסטל ישנה - אחרי
נברשת קריסטל ישנה - אחרי
נברשת פליז - לפני
נברשת פליז - לפני
נברשת פליז - אחרי
נברשת פליז - אחרי
נברשת קריסטל - לפני
נברשת קריסטל - לפני
נברשת קריסטל - אחרי
נברשת קריסטל - אחרי
נברשת "גאלה" - לפני
נברשת "גאלה" - לפני
נברשת "גאלה" - אחרי
נברשת "גאלה" - אחרי
נברשת ישנה - לפני
נברשת ישנה - לפני
נברשת ישנה - אחרי
נברשת ישנה - אחרי
מנורת קנים יהודית מגרמניה, שנות השלושים - לפני
מנורת קנים יהודית מגרמניה, שנות השלושים - לפני
מנורת קנים יהודית מגרמניה, שנות השלושים - אחרי
מנורת קנים יהודית מגרמניה, שנות השלושים - אחרי
מנורת רצפה (1920) - לפני
מנורת רצפה (1920) - לפני
מנורת רצפה (1920) - אחרי
מנורת רצפה (1920) - אחרי
מנורת רצפה ישנה - לפני
מנורת רצפה ישנה - לפני
מנורת רצפה ישנה - אחרי
מנורת רצפה ישנה - אחרי
נברשת תוצרת "4 נגרים", ישראל שנות ה - 60 - לפני
נברשת תוצרת "4 נגרים", ישראל שנות ה - 60 - לפני
נברשת תוצרת "4 נגרים", ישראל שנות ה - 60 - אחרי
נברשת תוצרת "4 נגרים", ישראל שנות ה - 60 - אחרי
מנורת שולחן תלת קנית - לפני
מנורת שולחן תלת קנית - לפני
מנורת שולחן תלת קנית - אחרי
מנורת שולחן תלת קנית - אחרי
"מנורת סטודנט" - לפני
"מנורת סטודנט" - לפני
"מנורת סטודנט" - אחרי
"מנורת סטודנט" - אחרי
לפני
לפני
אחרי
אחרי
מנורת שולחן מפוסלת - לפני
מנורת שולחן מפוסלת - לפני
מנורת שולחן מפוסלת - אחרי
מנורת שולחן מפוסלת - אחרי
מנורת דייגים ("לוקס") מוסבת לחשמל - אחרי
מנורת דייגים ("לוקס") מוסבת לחשמל - אחרי
מנורת דייגים ("לוקס") מוסבת לחשמל - אחרי
מנורת דייגים ("לוקס") מוסבת לחשמל - אחרי
לפני
לפני
אחרי
אחרי
מנורת שולחן מהעידן התעשייתי - לפני
מנורת שולחן מהעידן התעשייתי - לפני
מנורת שולחן מהעידן התעשייתי - אחרי
מנורת שולחן מהעידן התעשייתי - אחרי
מנורות חדר שינה - לפני
מנורות חדר שינה - לפני
מנורות חדר שינה - אחרי
מנורות חדר שינה - אחרי
מנורות חדר שינה - לפני
מנורות חדר שינה - לפני
מנורות חדר שינה - אחרי
מנורות חדר שינה - אחרי
מנורת שולחן עתיקה - לפני
מנורת שולחן עתיקה - לפני
מנורת שולחן עתיקה - אחרי
מנורת שולחן עתיקה - אחרי
מנורת קנים - לפני
מנורת קנים - לפני
מנורת קנים - אחרי
מנורת קנים - אחרי
מנורת שיש - לפני
מנורת שיש - לפני
צמד מנורות שיש - אחרי
צמד מנורות שיש - אחרי
מנורת רצפה תלת זרועית - לפני
מנורת רצפה תלת זרועית - לפני
מנורת רצפה תלת זרועית - אחרי
מנורת רצפה תלת זרועית - אחרי
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - אחרי
מנורת שולחן - אחרי
נברשת פליז - לפני
נברשת פליז - לפני
נברשת פליז - אחרי
נברשת פליז - אחרי
מנורת שולחן דו קנית - לפני
מנורת שולחן דו קנית - לפני
מנורת שולחן דו קנית - אחרי
מנורת שולחן דו קנית - אחרי
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - אחרי
מנורת שולחן - אחרי
מנורת בקליט ישנה - לפני
מנורת בקליט ישנה - לפני
מנורת בקליט ישנה - אחרי
מנורת בקליט ישנה - אחרי
מנורת שולחן ("צוואר אווז") - לפני
מנורת שולחן ("צוואר אווז") - לפני
מנורת שולחן ("צוואר אווז") - אחרי
מנורת שולחן ("צוואר אווז") - אחרי
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - אחרי
מנורת רצפה - אחרי
מנורת "אמרלייט" - לפני
מנורת "אמרלייט" - לפני
מנורת "אמרלייט" - אחרי
מנורת "אמרלייט" - אחרי
מנורת רצפה מעץ - לפני
מנורת רצפה מעץ - לפני
מנורת רצפה מעץ - אחרי
מנורת רצפה מעץ - אחרי
מנורה משרדית (העידן התעשייתי) - לפני
מנורה משרדית (העידן התעשייתי) - לפני
מנורה משרדית (העידן התעשייתי) -  אחרי
מנורה משרדית (העידן התעשייתי) - אחרי
מנורות זכוכית - לפני
מנורות זכוכית - לפני
מנורות זכוכית - אחרי
מנורות זכוכית - אחרי
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - אחרי
מנורת רצפה - אחרי
מנורת אפיריון אוריינטלית - לפני
מנורת אפיריון אוריינטלית - לפני
מנורת אפיריון אוריינטלית - אחרי
מנורת אפיריון אוריינטלית - אחרי
מנורת רצפה - לפני ואחרי (באותה תמונה)
מנורת רצפה - לפני ואחרי (באותה תמונה)
מנורת רצפה - לפני ואחרי (באותה תמונה)
מנורת רצפה - לפני ואחרי (באותה תמונה)
מנורת שולחן (זכוכית) - לפני
מנורת שולחן (זכוכית) - לפני
מנורת שולחן (זכוכית) - אחרי
מנורת שולחן (זכוכית) - אחרי
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - אחרי
מנורת רצפה - אחרי
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן  - אחרי
מנורת שולחן - אחרי
מנורת נפט (חשמל) - לפני
מנורת נפט (חשמל) - לפני
מנורת נפט (חשמל) - אחרי
מנורת נפט (חשמל) - אחרי
מנורות בהט (אלבסטר) - לפני
מנורות בהט (אלבסטר) - לפני
מנורות בהט (אלבסטר) - אחרי
מנורות בהט (אלבסטר) - אחרי
מנורה קרמית (מג'וליקה) - לפני
מנורה קרמית (מג'וליקה) - לפני
מנורה קרמית (מג'וליקה) - אחרי
מנורה קרמית (מג'וליקה) - אחרי
צמד מנורות - לפני
צמד מנורות - לפני
צמד מנורות - אחרי
צמד מנורות - אחרי
אהיל פליז וזכוכית (נברשת גרמנית) - לפני
אהיל פליז וזכוכית (נברשת גרמנית) - לפני
נברשת גרמנית - אחרי
נברשת גרמנית - אחרי
מנורת פליז וברזל - לפני
מנורת פליז וברזל - לפני
מנורת פליז וברזל - אחרי
מנורת פליז וברזל - אחרי
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - לפני
מנורת שולחן - אחרי
מנורת שולחן - אחרי
מנורת רצפה - אחרי שיקום
מנורת רצפה - אחרי שיקום
מנורת שולחן אחרי שיקום
מנורת שולחן אחרי שיקום
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - לפני
מנורת רצפה - אחרי
מנורת רצפה - אחרי
מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - לפני
מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - לפני
מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - אחרי
מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - אחרי
גוף מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - לפני
גוף מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - לפני
גוף מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - אחרי
גוף מנורת שולחן / עבודה דמשקאית - אחרי
נברשת שמן כנסייתית מוסבת לחשמל - לפני
נברשת שמן כנסייתית מוסבת לחשמל - לפני
נברשת שמן כנסייתית מוסבת לחשמל - אחרי
נברשת שמן כנסייתית מוסבת לחשמל - אחרי
צמד מנורות פליז - לפני
צמד מנורות פליז - לפני
צמד מנורות פליז - אחרי
צמד מנורות פליז - אחרי
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - לפני
שיקום נברשת - אחרי
שיקום נברשת - אחרי
מנורת קיר להארת תמונה - לפני
מנורת קיר להארת תמונה - לפני
מנורת קיר להארת תמונה - אחרי
מנורת קיר להארת תמונה - אחרי
מנורת שולחן עבודה - לפני
מנורת שולחן עבודה - לפני
מנורת שולחן עבודה - אחרי
מנורת שולחן עבודה - אחרי
נברשת קריסטל - לפני ותוך כדי
נברשת קריסטל - לפני ותוך כדי
נברשת קריסטל - אחרי
נברשת קריסטל - אחרי
נברשת פליז ישנה - לפני
נברשת פליז ישנה - לפני
נברשת פליז ישנה - אחרי
נברשת פליז ישנה - אחרי
כל הזכויות שמורות ללביא בן ארי

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים